top of page

Što utječe na veličinu prostora za ured?


Kada klijent angažira arhitekta za uslugu dizajna i projektiranja poslovnog prostora, očekivanja su visoka. Svaki poslovni prostor treba biti funkcionalan i prilagođen osnovnoj svrsi, ali i komplementaran željama klijenta i poslovnoj filozofiji firme. Uspješan dizajn uredskog prostora stoga zahtijeva pažljivo balansiranje između praktičnih potreba i estetskih preferencija, uz istovremeno odražavanje identiteta i vrijednosti firme.Krajnji cilj je stvaranje prostora koji je estetski privlačan i odražava kulturu i identitet firme te je ujedno funkcionalan i efikasan. U tome leži prava vještina arhitekta - stvoriti prostor koji je jednako praktičan koliko je i inspirativan, prostor gdje se poslovni ciljevi susreću s kreativnim dizajnom.


Kroz ovaj blog, istražit ćemo različite faktore koji utječu na veličinu i iskoristivost uredskog prostora, te kako ih arhitekt može integrirati u kreiranje prostora koji je u potpunosti prilagođen potrebama i željama klijenta.

 


1.      Organizacijska struktura poduzeća


Kada arhitekt pristupa dizajnu i uređenju poslovnog prostora, jedan od ključnih koraka u procesu je razgovor s klijentom kako bi se razumjela organizacijska struktura tvrtke. Ova početna faza je neizmjerno važna jer informacije o broju zaposlenika, načinu rada i fleksibilnosti radnog mjesta direktno utječu na konačni dizajn i funkcionalnost prostora.

Broj trenutnih zaposlenika tvrtke je osnovna informacija koja određuje koliko radnih mjesta treba biti integrirano u prostor. Arhitekt mora uzeti u obzir ne samo trenutni broj zaposlenika, već i planove za buduće zapošljavanje, kako bi osigurao da prostor ostane funkcionalan i prilagodljiv.


U današnjem poslovnom svijetu, rad od kuće postao je uobičajen, a mnoge tvrtke usvajaju hibridne modele rada. Arhitekt mora shvatiti koliko je zaposlenicima važno da rade iz ureda, kao i procijeniti postotak onih koji preferiraju rad od kuće. Ovaj aspekt utječe na broj potrebnih stalnih radnih stanica u odnosu na fleksibilna radna mjesta.

Neki zaposlenici preferiraju fleksibilnost u odabiru mjesta rada, bilo da je to ured, dom ili treća lokacija. Razumijevanje ove dinamike omogućuje arhitektu da oblikuje prostor koji podupire fleksibilnost, kreirajući radne zone koje su prilagodljive i multifunkcionalne, omogućavajući zaposlenicima da izaberu gdje će raditi ovisno o njihovim potrebama i zadacima.Kroz ove razgovore, arhitekt dobiva dublji uvid u kulturu i dinamiku tvrtke. Ovo znanje omogućava stvaranje prostora koji odgovara trenutnim potrebama, ali i podržava rast i razvoj tvrtke. Integracijom fleksibilnih radnih područja, zajedničkih prostora za suradnju i tihih zona za fokusiran rad, prostor postaje refleksija organizacijske strukture i kulture.

U konačnici, razumijevanje organizacijske strukture tvrtke je temelj za stvaranje poslovnog prostora koji odgovara trenutnim potrebama te je vizionarski u smislu budućeg rasta i promjena u načinu rada.

 


2.      Djelatnost poduzeća


Različite industrije imaju različite zahtjeve koji značajno utječu na dizajn, veličinu i raspored radnih prostora. Uspjeh u kreiranju funkcionalnog i efikasnog uredskog prostora leži u detaljnom razumijevanju potreba i načina rada u konkretnoj industriji.

Na primjer, u IT industriji, programeri često preferiraju radne stanice opremljene s dvostrukim monitorima. Ovo zahtijeva veće radne stolove i posebno planiranje rasporeda kako bi se osigurao dovoljan prostor za opremu, a ujedno zadržala udobnost i ergonomija radnog mjesta. Arhitekt mora razmotriti kako optimalno smjestiti ovu opremu bez žrtvovanja funkcionalnosti i estetike prostora.Tehnološka poduzeća često zahtijevaju posebnu infrastrukturu, kao što su server sobe, prostori za testiranje ili laboratoriji. Arhitekt mora osigurati da su ovi prostori pravilno integrirani u dizajn, uzimajući u obzir potrebe za ventilacijom, električnim instalacijama i sigurnošću.


Poslovni subjekti koji imaju show room ili izložbene prostore trebaju dodatno planiranje. Show room tako utječe na ukupnu veličinu prostora koji je potreban, kao i na vizualni identitet i dojam koji firma želi ostaviti na klijente i posjetitelje. Arhitekt treba uskladiti funkcionalnost i estetiku ovih prostora s ukupnim dizajnom ureda.


Za arhitekta je od suštinske važnosti razumijevanje kako specifična djelatnost nekog poslovnog subjekta utječe na svakodnevne operacije, suradnju unutar tima i interakciju s klijentima. Ovaj holistički pristup omogućuje stvaranje prostora koji ne samo da odgovara funkcionalnim zahtjevima, već i odražava kulturu i identitet firme. Kroz ovu sinergiju, dizajniran prostor postaje više od radnog mjesta - postaje mjesto gdje se ideje razvijaju, suradnja jača i poslovni uspjesi se ostvaruju.

Uredski prostor tako postaje mjesto gdje se poslovni ciljevi susreću s dizajnom, stvarajući okruženje koje inspirira i motivira.

 


3.      Poslovna filozofija poduzeća


Dizajn poslovnog prostora treba odražavati i podržavati poslovnu filozofiju klijenta. Način na koji firma vidi i organizira svoj radni proces ima izravan utjecaj na izbor između open space ureda ili odvojenih radnih prostora. Razumijevanje ovih preferencija i načela je ključno za stvaranje prostora koji odgovara operativnim potrebama firme, ali i potiče kulturu i vrijednosti koje firma njeguje.


Poslovni subjekti koji teže poticanju interakcije, suradnje i dinamične razmjene ideja često preferiraju open space koncept ureda. Ovaj pristup omogućuje zaposlenicima lakšu komunikaciju i suradnju, stvarajući okruženje koje je otvoreno i socijalno angažirano. Arhitekt mora osmisliti prostor koji potiče ovakav način rada, uzimajući u obzir aspekte poput akustike, privatnosti i fleksibilnosti prostora.


S druge strane, poduzeća koje vrednuju privatnost i individualni fokus možda će preferirati odvojene radne prostore. Ovaj pristup omogućuje zaposlenicima da se koncentriraju na svoje zadatke bez vanjskih distrakcija. Arhitekt mora pronaći ravnotežu između pružanja privatnosti i održavanja osjećaja povezanosti unutar tima, razmišljajući o elementima poput odjeljivača, zvučne izolacije i rasporeda prostorija.Neki klijenti možda preferiraju hibridni pristup, kombinirajući elemente oba koncepta. Ovo može uključivati open space zone za suradnju i odvojene kabine ili tihe sobe za fokusiran rad. Arhitekt mora osmisliti prostor koji je dovoljno fleksibilan da podržava različite načine rada i zadovoljava raznolike potrebe zaposlenika.


Krajnji cilj u dizajniranju poslovnog prostora je stvaranje okruženja koje odražava i potiče poslovnu kulturu i vrijednosti firme. Bez obzira radi li se o poticanju otvorene komunikacije, osiguravanju privatnosti ili nečem trećem, prostor treba biti dizajniran tako da podržava način na koji firma želi raditi i rasti. Arhitektura i dizajn interijera postaju produžetak poslovne filozofije, stvarajući prostor koji je funkcionalan i inspirativan za sve koji ga koriste.

 


4.      Zajednički prostori


Zajednički prostori unutar poslovnog okruženja igraju ključnu ulogu u stvaranju funkcionalnog i ugodnog radnog mjesta. Prilikom dizajniranja poslovnog prostora, arhitekt mora pažljivo komunicirati s klijentom kako bi razumio njihove specifične potrebe i želje za ovim prostorima. Ovi prostori uključuju kuhinje, blagovaonice, sanitarne čvorove i prostorije za druženje, a njihov dizajn može značajno utjecati na ukupnu funkcionalnost i atmosferu radnog okruženja.


Veličina i opremljenost kuhinje i blagovaonice ovisi o broju zaposlenika i kulturi firme. Neki klijenti preferiraju velike, dobro opremljene kuhinje i prostrane blagovaonice koje potiču druženje i odmor zaposlenika. Ovi prostori postaju središta interakcije i opuštanja, gdje se zaposlenici mogu okupljati i dijeliti ideje.


Sanitarni čvorovi su osnovni element svakog poslovnog prostora, ali neki klijenti imaju specifične zahtjeve kao što su tuš kabine, što je posebno važno u firmama koje potiču fizičku aktivnost zaposlenika ili nude fleksibilne radne sate. Uključivanje ovakvih elemenata u dizajn zahtijeva pažljivo planiranje prostora i infrastrukture.Pri dizajniranju ovih prostora, važno je razmišljati o njihovoj integraciji s ostalim dijelovima ureda. Fleksibilnost je ključna, posebno u multifunkcionalnim prostorima koji mogu služiti različitim svrhama. Arhitekt treba osigurati da su ovi prostori lako dostupni, dobro osvijetljeni i opremljeni za različite aktivnosti.

 


5.      Buduća planiranja


Nastavno na dizajn poslovnih prostora i utjecaj fleksibilnosti, ona je ključna stavka kada se uzmu u obzir budući planovi i potencijalno proširenje tima. Arhitekt mora biti sposoban anticipirati i ugraditi elemente koji će omogućiti laku prilagodbu prostora promjenjivim potrebama poslodavca, čak i ako se planira zadržati na istoj lokaciji.


Prilikom inicijalnog dizajna i projektiranja, arhitekt mora razmotriti buduće planove klijenta, uključujući moguće proširenje tima i nove zapošljavanje. Ovo znači stvaranje radnih prostora koji nisu samo funkcionalni za trenutne potrebe, već su i dovoljno fleksibilni da se prilagode budućem rastu bez potrebe za radikalnim preuređenjima ili preseljenjem.

Korištenje modularnih elemenata i prilagodljivog namještaja ključno je za stvaranje fleksibilnog radnog prostora. Ovo može uključivati pomične zidove, pregradne panele, i multifunkcionalni namještaj koji se može lako preurediti kako bi se zadovoljile promjenjive potrebe prostora. Takav pristup omogućava brze i ekonomične prilagodbe u rasporedu prostora, bez potrebe za velikim građevinskim zahvatima.

Tehnološka infrastruktura mora biti dizajnirana s pogledom na budućnost, omogućujući jednostavne nadogradnje i prilagodbe. Ovo uključuje fleksibilne električne i mrežne instalacije koje mogu podržati dodatnu opremu i tehnologiju kako se tim širi.

Stvaranje prostorija koje se mogu koristiti u više svrha još je jedan način za povećanje fleksibilnosti. Prostorije koje mogu služiti kao sobe za sastanke, prostori za opuštanje ili radne zone omogućuju prilagodbu prostora različitim scenarijima i potrebama.


Za arhitekta je važno održavati kontinuirani dijalog s klijentom kako bi se razumjeli njihovi dugoročni planovi i vizije. Ovo omogućava stvaranje prostora koji zadovoljava trenutne potrebe te je spreman za buduće izazove i promjene.

 


6.      Oblik poslovne zgrade


Oblik poslovne zgrade ima značajan utjecaj na dizajn i iskoristivost prostora unutar nje. Posebno je izazovno projektirati interijere za zgrade nepravilnih oblika, kao što su ovalne zgrade, u usporedbi s onima pravokutnog ili kvadratnog oblika. Svaki oblik zgrade donosi svoje specifične izazove i mogućnosti, što zahtijeva prilagođeni pristup dizajnu.

Ovalne zgrade imaju jedinstvene izazove zbog svojih zakrivljenih zidova i nepravilnih kutova. Ovo može rezultirati manje iskoristivim prostorom, posebno u zakrivljenim dijelovima zgrade. Prilikom dizajna za ovalne zgrade, arhitekt mora biti kreativan u iskorištavanju svakog kutka prostora, prilagođavajući raspored i namještaj nepravilnostima strukture.


Ovalne zgrade često imaju prednost u smislu prirodnog svjetla i atraktivnih pogleda zbog veće površine prozora. Projekt treba maksimalno iskoristiti ove prednosti, smještajući radna mjesta i zajedničke prostore na način da se koristi prirodno svjetlo i pogled.

Standardni namještaj i rasporedi možda nisu optimalni za ovalne prostore. Arhitekti često moraju koristiti prilagođeni namještaj i kreativne rasporede kako bi maksimalno iskoristili prostor, posebno u zakrivljenim dijelovima zgrade.S druge strane, zgrade pravokutnog ili kvadratnog oblika obično omogućuju efikasnije iskorištavanje prostora. Ovi oblici pružaju više fleksibilnosti u rasporedu i smještaju standardnog uredskog namještaja, što olakšava dizajniranje i planiranje.

U ovakvim zgradama, arhitekti mogu efikasnije planirati raspored prostorija, hodnika i radnih mjesta. Također, veća pravilnost oblika omogućava bolju modularnost i fleksibilnost u dizajnu, što je posebno korisno za prilagodbu budućim promjenama. Zgrade pravokutnog ili kvadratnog oblika često omogućuju upotrebu standardiziranog namještaja i opreme, što može biti ekonomičnije i jednostavnije za implementaciju.


Bez obzira na oblik zgrade, važno je da arhitekt pristupa dizajnu s prilagodljivošću i kreativnošću. Razumijevanje jedinstvenih karakteristika svake zgrade i prilagođavanje dizajna specifičnostima prostora ključno je za stvaranje funkcionalnog i estetski privlačnog radnog okruženja. 

 

Kroz ovaj blog, istražili smo niz ključnih faktora koji utječu na iskoristivost i veličinu poslovnog prostora. Svaki od ovih elemenata - od organizacijske strukture firme, preko specifičnosti djelatnosti, do poslovne filozofije i oblika zgrade - igra vitalnu ulogu u oblikovanju funkcionalnog i prilagodljivog radnog okruženja.

Sve ove elemente, bez obzira na njihovu kompleksnost i specifičnost, dobar arhitekt mora detektirati, razumjeti i uključiti u kalkulaciju prilikom dizajna i projektiranja poslovnog prostora. Arhitektova sposobnost da sintetizira ove faktore i stvori koherentan, funkcionalan i estetski privlačan prostor ključna je za uspjeh projekta.

 

U konačnici, uspješan dizajn poslovnog prostora nije samo pitanje estetike ili funkcionalnosti, već i dubokog razumijevanja i integracije različitih aspekata poslovanja klijenta. Prilagođavanje i balansiranje ovih faktora omogućuje stvaranje prostora koji odgovara trenutnim potrebama te je spreman za buduće izazove i prilike.

Comments


bottom of page