top of page

Adaptacija uredskih prostora po principu „ključ u ruke“


Opcija „ključ u ruke“ podrazumijeva prepuštanje i izvedbu svih radova stručnom timu osposobljenom za obavljanje radova uređenja poslovnog prostora, a biranjem ovakvog operativnog načina rada, cjelokupni proces se daje u ruke prethodno dokazanog arhitektonskog ureda koji posjeduje sve nužne resurse kako bi radovi bili gotovi u dogovorenom roku i prema željama investitora.


Stručni tim za adaptaciju poslovnih prostora tako ima vlastiti tim arhitekata, projektanata, vlastitu ekipu majstora zaduženih za sve aspekte uređenja poslovnih prostora te koordinira svim potrebnim aktivnostima tijekom vremena adaptacije, komunicirajući s investitorima tijekom procesa ovisno o njegovim potrebama i željama.Iako sam izraz „ključ u ruke“ ima različite definicije ovisno o usluzi za koju investitori odabiru arhitektonski ured, u nastavku teksta Vam donosimo kako izgleda cjelokupni proces kod biranja usluge adaptacije poslovnog prostora.Prvi korak – definiranje okvirnog koncepta


Prvi korak je dogovor sastanka na kojem se razgovara o idejama, mogućnostima, proračunu i određuje se daljnja suradnja. Nakon što se pronađe zajednički jezik i utvrdi što i kako će se raditi, arhitekti kreću u detaljnu analizu. Slijedi odlazak na lokaciju, upoznavanje s prostorom, definiranje kvadratura pojedinih prostorija, a zatim procjena vrijednosti investicije te usuglašavanje tehničkih rješenja.Drugi korak – stvaranje idejnog rješenja


Drugi korak je snimanje stanja na terenu bez obzira na postojeće nacrte. Ovaj korak ne obavljaju svi, ali precizna izmjera je temelj za nove i kvalitetne nacrte koji slijede te bitan preduvjet za ozbiljan pristup uređenju interijera ili rekonstrukcije arhitektonskih zdanja.


Nakon toga slijedi definiranje koncepta s rasporedom i organizacijom prostora u skladu s prostornim planom i lokalnim uvjetima građenja, kao i svim posebnim uvjetima lokacije.

Idejno rješenje uređenja interijera podrazumijeva osnovnu funkcionalnu i organizacijska shemu, a njegove sastavnice su obilježja prostornog rješenja s osnovnim elementima oblikovanja (tlocrtna dispozicija zidova i namještaja) pa sve do definiranja konačne varijante, prijedloga osnovnih boja i materijala. U trenutku kada se kompletira idejno rješenje, izrađuje se prezentacijski moodbord na temelju kojega se uz kolaž fotografija i tekstova predstavlja i smjer uređenja.Treći korak – osmišljavanje dizajna


Nije sramota reći da ne razumijete nacrte ili da jednostavno ne možete vizualizirati kako bi to izgledalo u stvarnosti, ubrajate se u većinu populacije koja se bori s tim. Stoga je i tehnologija došla do razvoja programa koji stvaraju 3D vizualizacije. Kako bi lakše razumjeli projekt i u svrhu što boljeg prezentiranja ideja i rješenja izrađuju se kvalitetni prikazi koji uključuju modeliranje i teksturiranje. Veliku pozornost posvećuje se što realnijim i detaljnijim vizualizacijama interijera i eksterijera sa svim potrebnim dodatcima koji uključuju i namještaj i opremu.


Četvrti korak – izrada glavnog/izvedbenog projekta


Nakon što se pogledali idejno rješenje i 3D vizualizacije i odlučili ste se da želite da tako izgleda vaš prostor, na arhitektima i suradnicima je da ponovno zavrnu rukave i bace se na izradu glavnog i izvedbenog projekta. Ukratko rečeno to bi značilo da odabrano projektno rješenje ide na daljnju razradu uzimajući u obzir oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne i ekonomske zahtjeve te seže sve do konačnog rješenja uz opis interijera i grafički prikaz projekta.Peti korak – izrada troškovnika


Kada klijent odabere opciju „ključ u ruke“ to znači da je tim dužan odraditi svaki aspekt uređenja, od električnih i plinskih instalacija, preko izrade namještaja do završne dekoracije. Kako bi se mogla planirati financijska konstrukcija projekta, potrebno je izraditi troškovnik koji sadrži detaljan opis pojedinih stavki radova i to s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova.Šesti korak – nabavljanje potrebnih dozvola


Ponekad svi zadatci koje uključuje projekt padnu u drugi plan samo zbog operativne problematika nabavljanja potrebnih dozvola. Kod opcije „ključ u ruke“ arhitektonski ured je taj koji brine i za ovaj dio. Rješavaju se sve potrebne dozvole i elaborate umjesto investitora. Usuglašava se arhitektonski projekt sa zahtjevima projekata svih njegovih sudionika kao što su projekt statike, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i odvodnje, projekt strojarskih instalacija, projekt fizike zgrade, elaborat alternativnog korištenja energije, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara, geodetski projekt i drugi. Tek nakon što se dobiju sve potrebne dozvole i ostala pripadajuća dokumentacija, može se pristupiti izvođenju radova.


Sedmi korak – izvođenje radova


Iako se inače arhitektonska praksa jednim dijelom ovdje zaustavlja, kod opcija „ključ u ruke” oni su i dalje uključeni u sve aspekte projekta. Pod nadzorom glavnog projektanta i stručnim okom voditelja gradilišta, prelazi se na rješavanje svih izazova u izgradnji. Postoji tim koji se sastoji od građevinskih menadžera, arhitekata i dizajnera, kao i tim provjerenih majstora za svaki aspekt izvođenja radova te se u međusobnoj koordinaciji i kontroli kreće s izvođenjem radova prema unaprijed predefiniranim fazama i rokovima unutar kojih projekt mora biti gotov.Osmi korak – završna provjera


Konačno kada je sve napokon gotovo u skladu s početnim dogovorima, završna provjera prostora provodi se zajednički, što uključuje i investitore, kako bi se potvrdilo da prije isporuke nema problema s dimenzijama, prilagodbom ili kvalitetom. U ovom koraku još uvijek su moguće dodatne izmjene prije konačnog završetka radova.Ukoliko Vam je potreban stručni arhitektonski ured koji bi za Vas vodio cjelokupni proces adaptacije Vašeg poslovnog prostora, slobodno nam se obratite za pomoć.Comments


bottom of page