top of page
logo-black.png

Edukacije i instrukcije

AUTOCAD 2D I 3D
ARCHICAD
RHINOCEROS 2D I 3D
VRAY
PHOTOSHOP
FOTOGRAMETRIJA
T 095 9088 827

NAČIN RADA

Programi obrazovanja tempom su prilagođeni polaznicima. Rad se odvija individualno ili u malim grupama. Program obrazovanja ili instrukcije drži certificirani instruktor s dugogodišnjim iskustvom u primjeni software-a u praksi odnosno poduci novih korisnika.

Uz većinu programa obrazovanja dobivate predložak za rad napravljen na temelju našeg iskustva primjene programa u arhitekturi. Ne morate gubiti vrijeme na podešavanje programa za rad već možete odmah krenuti s radom u predlošku s namještenim layerima, layoutima, blokovima i modelima.

Edukacije i instrukcije održavaju se u popodnevnom terminu radnim danom odnosno vikendom prema dogovoru. Termin edukacija je fleksibilan, predavanja i vježbe mogu se održati dan za danom ili jednom tjedno, ovisno o vremenskom opterećenju koje pojedincu ili grupi najviše odgovara.

AUTOCAD

OSNOVE

Upoznavanje sa sučeljem i navigacijom

Osnovne naredbe za crtanje, šrafiranje i selekciju

Naredbe za kopiranje i mijenjanje postojećeg crteža

Korištenje slojeva

Izrada jednostavnih blokova

Tekst i opis nacrta

Korištenje postojećih nacrta, slika i PDF-ova kao podloga za crtanje

Podešavanje mjerila

Printanje nacrta

Trajanje - 12 do 16 školskih sati

Uključuje predložak za rad

Program uključuje zadatke za vježbu

Trajanje - 12 školskih sati

Uključuje predložak za rad

Uključuje skriptu za zbrajanje dimenzija

NAPREDNO RAVNINSKO CRTANJE

​Parametarsko crtanje i izrada složenih izmjenjivih blokova

Korištenje paleta za pohranu blokova

Stanja layera

Podešavanje automatskog printa svih layout-a u zajednički PDF

Napredno korištenje podloga

Korištenje skripti za brzo zbrajanje duljine i površina

Povezivanje Word i Excel datoteka s AutoCAD-om

Automatsko ispunjavanje troškovničkih tablica

3D MODELIRANJE

Izrada čvrstih tijela (solid)

Izmjena, spajanje i oduzimanje čvrstih tijela

Izrada mrežnih tijela (mesh)

Izmjene mrežnih tijela

Pretvaranje čvrstih u mrežna tijela i mrežnih u čvrsta

Kreiranje tijela iz profilnih krivulja

Ravninske i prostorne plohe i krivulje

Koordinatni sustavi

Izrada 2D nacrta iz 3D objekata (presjeci, pogledi, perspektive itd.)

Trajanje - 24 do 30 školskih sati

ARCHICAD

UVOD

Upoznavanje sa sučeljem i navigacijom

Izrada jednostavnih zidova i ploča

Osnove vrata i prozora

Crtanje jednostrešnog i višestrešnog krova

Izrada stubišta

Određivanje presjeka

Izrada layout-a i print nacrta

Trajanje - 4 do 6 školskih sati

OSNOVE

Upoznavanje sa sučeljem i navigacijom

Selekcija i ravninske naredbe za crtanje

Naredbe za kopiranje i mijenjanje postojećeg crteža

Pomoćni alati za crtanje

Izrada jednostavnih i višeslojnih zidova

Izrada jednostavnih i višeslojnih ploča

Izrada jednostavnih i višeslojnih krovova

Dodavanje vrata, prozora i otvora

Namještaj i uređaji

Stvaranje i izmjena etaža

Određivanje pročelja i presjeka

Oznake prostorija i površina

Tekst i kotiranje nacrta

Metode izrade terena

Izrada layout-a i print nacrta

Trajanje - 24 do 30 školskih sati

Uključuje predložak za rad

RHINO

OSNOVE

Upoznavanje sa sučeljem i navigacijom

Osnovne naredbe za ravninsko crtanje, šrafiranje i selekciju

Naredbe za kopiranje i mijenjanje postojećeg crteža

Korištenje slojeva

Izrada čvrstih tijela (solid)

Izmjena, spajanje i oduzimanje čvrstih tijela

Kreiranje tijela iz profilnih krivulja

Osnovne naredbe za izradu ravninskih i prostornih ploha

Izrada 2D nacrta iz 3D objekata (presjeci, pogledi, perspektive itd.)

Osnove podešavanja materijala i rasvjete

Osnove izrade vizualizacija

Trajanje - 12 do 16 školskih sati

Uključuje predložak za rad

NAPREDNO 3D MODELIRANJE

Izrada prostornih krivulja i ploha

Metode povezivanja prostornih ploha

Mrežna tijela (mesh) i subdivision modeliranje

Napredne naredbe za modeliranje i izmjene tijela

Pamćenje povijesti objekta

Modeliranje objekata na temelju nacrta

Modeliranje objekata na temelju referentnih fotografija

Napredno teksturiranje objekata

Polaznici moraju imati osnovno predznanje

Trajanje - 16 do 20 školskih sati

Uključuje predložak za rad

IZRADA NACRTA

Presijecanje i konturne krivulje tijela i ploha

Pretvaranje perspektive ili aksonometrije u 2D nacrt

Šrafiranje, tekst, kotiranje, anotacije i mjerila

Stilovi prikaza modela

Stvaranje layout-a i iscrtavanje detalja

Stanja layer-a i postavke za print

Printanje nacrta

Polaznici moraju imati osnovno predznanje

Trajanje - 12 do 16 školskih sati

Uključuje predložak za rad

VRAY

OSNOVE

Izrada materijala i tekstura

Korištenje Photoshop-a za izradu tekstura

Prilagodba veličine i pozicije teksture na objektu

Biblioteka materijala

Namještanje prirodnog svjetla

Namještanje umjetne rasvjete

Biblioteka modela

Postavke za radne vizualizacije

Postavke za produkcijske vizualizacije

Obrada finalne vizualizacije u Photoshop-u

Polaznici moraju znati raditi u Rhinocerosu

Trajanje programa ovisi o predznanju

polaznika, najčešće oko 12 školskih sati