top of page

KUĆA M6

Kuća M6 smještena je na ravnu, relativno malo parcelu s pogledom na brdo.  Zahtjev investitora za intimom u odnosu na ulicu doveo je do podjele parcele na dva dijela; ulični dio i unutarnje dvorište dnevnog boravka. Ta granica jasno je vidljiva u zidu od stare opeke preko kojega se kuća konzolno "naginje", a koji čini svojevrstan genius loci tog područja.

U prizemlju, neposredno uza zid od opeke prema unutarnjem dvorištu, smještena je alatnica, kućica za psa i prostorija za smeće. Dnevni boravak nalazi se na suprotnom kraju kuće, a s blagovaonicom i kuhinjom čini cjelinu, vizualno potpuno otvorenu prema dvorištu s bazenom. Nagib terena, od ulice prema unutrašnjosti parcele, prati upuštanje dnevnog boravka. Na katu se nalaze dječja soba, smještena u konzolni dio kako bi se zadovoljila dječja radoznalost nesmetanim pogledom na ulicu, te kupaonica, a u zapadnom dijelu roditeljska soba s pogledom na brda.

 Treba paziti na detalje jer ako se kuća nalazi u Varaždinu, ne može imati pogled na planinu – u varaždinskom kraju nema planina.

KLIK NA FOTOGRAFIJE ZA UVEĆANJE

LOKACIJA: Varaždin
KLIJENT: Privatni
KATEGORIJA: Stanovanje
GODINA: 2012.

bottom of page