top of page
IMG_2750.jpg

PRVI SASTANAK

Odlučili ste se surađivati s nama? Dobra odluka! Onda je vrijeme da se upoznamo. Kako bismo došli do završnog vrhunskog projekta, potrebno je da na samom početku vi upoznate nas te sa se mi upoznamo s vašim idejama i željama. U ugodnom druženju porazgovarat ćemo o idejama, mogućnostima, definirati zadatak i odrediti daljnji način suradnje.

IMG_20210917_123550.jpg

PROGRAMSKI ZADATAK

Nakon što smo utvrdili vaše želje i ciljeve te definirali zadatak, krećemo u njegovu detaljnu analizu. Slijedi upoznavanje s predmetnim prostorom, definiranje kvadratura pojedinih prostorija, a zatim procjena vrijednosti investicije te usuglašavanje tehničkih rješenja. U cijelom ovom procesu glavni fokus nam je na pronalasku onoga što će najbolje ocrtavati vas kao investitora.

IMG_2802.jpg

TERENSKA IZMJERA

Volimo imati svaki detalj procesa u svojim rukama pa stoga obavljamo snimak postojećeg stanja bez obzira na stare nacrte jer smatramo da uvijek postoje promjene koje je potrebno izmjeriti. Precizna izmjera je temelj za nove i kvalitetne nacrte koji slijede te bitan preduvjet za ozbiljan pristup uređenju interijera ili rekonstrukcije arhitektonskih zdanja.

IDEJNO RJEŠENJE

U ovom dijelu procesa stvara se čarolija. Kada se složimo oko ideja i želja te zacrtanog programa, započinjemo s definiranje koncepta i shematskim rasporedom te organizacijom prostora u skladu s prostornim planom i lokalnim uvjetima građenja kao i svim posebnim uvjetima lokacije.

Idejno rješenje uređenja interijera podrazumijeva osnovnu funkcionalnu i organizacijska shemu. Njegove sastavnice su obilježja prostornog rješenja s osnovnim elementima oblikovanja (tlocrtna dispozicija zidova i namještaja) pa sve do definiranja konačne inačice, prijedloga osnovnih boja i materijala. U trenutku kada kompletiramo naše idejno rješenje, izrađujemo prezentacijski moodbord na temelju kojega ćemo vam kolažom fotografija i tekstova predstaviti smjer uređenja.

PROSTORNI PRIKAZI

U svrhu što boljeg prezentiranja naših ideja i rješenja te za vaše lakše razumijevanje projekta, izrađujemo kvalitetne 3D vizualizacije koje uključuju modeliranje i teksturiranje. Kako bismo vam omogućili što precizniji i realniji prikaz budućeg prostora, veliku pozornost posvećujemo detaljno definiranim prikazima interijera i eksterijera sa svim potrebnim dodatcima koji uključuju i namještaj i opremu.

GLAVNI / IZVEDBENI PROJEKT

Odabrano projektno rješenja kreće na daljnju razradu uzimajući u obzir oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne i ekonomske zahtjeve te seže sve do konačnog rješenja uz opis interijera i grafički prikaz projekta. Jednom kada je glavni projekt gotov, prelazimo na projektiranje, dizajn i odabir namještaja, opreme i ostalih dekorativnih elemenata. Ova točka  procesa sastoji se od izrade nacrta za sve elemente te prikupljanja ponuda i usuglašavanja svih detalja s izvođačima pojedinih radova. Precizno definiramo sve detalje koristeći ton karte i uzorke odabranih materijala, boja, tekstura. Također, specificiramo i odabiremo kupovinu namještaja i svu potrebnu opremu. Prije svega, cilj nam je stvoriti dobro uravnotežen prostor koji udovoljava raznim uvjetima kao što su cijena, dostupnost odabrane opreme i namještaja, lakoća održavanja i trajnost.

TROŠKOVNIK

S obzirom na to da nudimo više oblika suradnje, a jedan od njih je i izvođenje radova u našem angažmanu, nastavno na to omogućujemo vam da u najkraćem roku dobijete ispunjen čitav troškovnik kako biste mogli planirati ostvarenje financijske konstrukcije projekta. Izrađujemo troškovnik s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Ako imate želju za neki dio radova angažirati svoje majstore, jednako tako pomažemo u komunikaciji s izvođačima pojedinih radova.

POTREBNE DOZVOLE I SVI POTREBNI ELABORATI

Ako je za projekt potrebna dozvola, naši djelatnici vode cijeli proces komunikacije s referentima. Vi se možete baviti zabavnijim poslovima. Koordiniramo sve potrebne sudionike projekta. Usuglašavamo arhitektonski projekt sa zahtjevima projekata svih potrebnih suradnika (projekt statike, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i odvodnje, projekt strojarskih instalacija, projekt fizike zgrade, elaborat alternativnog korištenja energije, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara, geodetski projekt...).

IZGRADNJA

Na samom kraju, pod nadzorom glavnog projektanta i stručnim okom voditelja gradilišta, rješavamo sve izazove gradnje. Kako bismo omogućili što jednostavniji i bezbolniji cjelokupni proces od dizajna do gradnje, formiramo tim koji se sastoji od građevinskih menadžera, arhitekata i dizajnera. S obzirom na to da se svi potrebni sudionici nalaze u našoj tvrtki, oslobođeni ste i zaštićen od uobičajenih neugodnosti i prepirke. U slučaju da smatrate da je potrebno ili jednostavno želite određene promjene, spremni smo prilagoditi nacrte pojedinih detalja na licu mjesta.

IMG_2766.jpg
DB01b.jpg
Proces-naslovna.gif
IMG_2746.jpg

UPORABA PROSTORA NA ZADOVOLJSTVO SVIH KORISNIKA

Završnu provjeru prostora provodimo zajedno s vama kako bi se potvrdilo da prije isporuke nema problema s dimenzijama, prilagodbom ili kvalitetom. Također, ako su potrebne kvalitetne fotografije za potrebe reklame, prodaje ili najma, na sebe preuzimamo i zadatak organizacije fotografiranja prostora. U slučaju da naknadno imate želju za određenim promjenama, uvijek stojimo na raspolaganju, a sve u svrhu dugoročne i kvalitetne suradnje i nakon završetka projekta te svjesni toga da ćete nam se vratiti s novim projektima kao i svi naši prijašnji suradnici.

bottom of page